Excedo Networks levererar tjänster och avancerade helhetslösningar inom områdena datakommunikation samt data- och onlinesäkerhet till företagsmarknaden. Inom verksamheten finns tillgång till kvalificerade experter inom datakommunikation och datasäkerhet för att kunna leverera högpresterande tjänster 24/7/365.

Excedo grundades 2009 som en spin-off på tidigare verksamheter vars fokus var inriktade mot hårdvarubaserade nätverkssäkerhetslösningar och konsulting runt detta. Sedan starten har fokus varit att ta tillvara på den mångåriga kompetensen och erfarenheten inom nätverkssäkerhet för att utveckla lösningar och tjänster som levereras som antingen managerade tjänster eller molntjänster.

Vi har ett starkt fokus inom området nätverk och datakommunikation och levererar idag helhetslösningar till företag med Skandinavien som upptagningsområde. För våra molnbaserade tjänster inom säkerhet arbetar vi mot en global marknad där vi sammanbinder världsledande teknologier inom respektive område och med vår tillförda kunskap kan vi leverera tjänster inom webb-, klient- och e-postsäkerhet.

Vi strävar efter att fortsätta utveckla oss själva, våra kunder och samarbetspartners med lösningar inom datakommunikation och datasäkerhet.