Juridik & Säkerhet

Användarvillkor


Upphovsrätt

Allt material som Excedo Networks AB (upphovsmannen) har publicerat på internet är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Detta innebär att all reproduktion av material eller delar av material kräver upphovsmannens tillstånd.

Material från excedo.se eller någon annan webbplats från Excedo Network AB får endast användas för privat bruk. All annan användning, såsom kopiering, reproduktion, överföring, försäljning, överlåtelse eller kommersiellt utnyttjande av material, kräver upphovsmannens tillstånd. När det gäller sådant material där Excedo Networks AB inte är upphovsman äger tredje part upphovsrätten. Sådant material får inte reproduceras utan tillstånd från respektive  upphovsrättsinnehavare.

Om det är oklart om Excedo Networks AB eller någon annan äger upphovsrätten ber vi dig kontakta Excedo Networks AB. Se adressen nedan för kontaktuppgifter.

Varumärken/skyltar

Excedo är ett registrerat varumärke (EUTM med registreringsnummer: 018027967) som inte får användas utan innehavarens uttryckliga medgivande. Det är inte heller tillåtet att använda Excedos varumärken och dess kännetecken eller företagsnamn så att en "falsk" träff erhålls i en sökmotor, till exempel i form av metataggar eller annan dold text.

Länkar

Det är tillåtet med rörliga länkar. Det vill säga länkar som förflyttar läsaren till Excedo Networks AB:s webbplats.

Integrerade länkar, det vill säga länkar som laddar ner och visar eller framför material är inte tillåtna utan uttryckligt godkännande från Excedo Networks AB.

Excedo Networks AB ansvarar inte för länkar från någon av Excedo Networks AB:s webbplatser till externa webbplatser eller för innehållet eller funktionaliteten på externa webbplatser.

Diskussionsforum

Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på Excedo Networks AB:s webbplatser får endast lägga upp material som de själva har upphovsrätt till eller material där de på något sätt har erhållit denna rätt. En deltagare som lämnar in material är skyldig att, när materialet lämnas in, tillåta Excedo Networks AB att lagra, distribuera och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt på Excedo Networks AB:s webbplatser är endast allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns en risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Det finns också en risk att materialet innehåller tryckfel och tekniska brister. Användningen av materialet sker på användarens egen risk. Excedo Networks AB ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå.

Annat

Om du vill ha tillstånd att använda material som finns på Excedo Networks AB:s webbplatser kan du kontakta Excedo Networks AB, Jan Stenbecks torg 17, 164 40 Kista, SVERIGE, tfn: +46-8-50161200.

Adress

Jan Stenbecks torg 17
164 40 KISTA
Telefon: +46-8-50161200

 

Prenumerera på Excedo nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Excedo direkt till din e-post.