Hur man säkerställer en robust DNS-tjänst för den offentliga sektorn

Vad behöver organisationer inom den offentliga sektorn veta för att säkerställa att de är skyddade och att deras DNS-tjänster är så säkra och robusta som möjligt? Pålitliga IT-tjänster är en viktig del av det moderna samhället. Sverige rankas som ett av de mest digitaliserade och digitalt konkurrenskraftiga länderna i världen,[1] vilket gör det änn...