Excedo Premium Anycast DNS

Rock-solid DNS-tjänst

Excedo är stolta över att vara en av de mest pålitliga konstellationerna av Anycast DNS på Internet. Vi har 100+ noder på 6 kontinenter och en erfarenhet för att säkerställa 100% upptid över ett globalt nätverk. Tjänsten erbjuder en komplett uppsättning av auktoritativa DNS tjänster för företag oavsett storlek.

Med mer än 20 års erfarenhet av DNS har vi utvecklat expertis att leverera rock-solid DNS-tjänster (Domain Name System). Genom att tjänsten baseras på flera av varandra oberoende och tekniskt skilda anycast-nätverk kan du vara säker på att dina kunder når dina resurser online utan fördröjningar eller risker för avbrott.

Vår auktoritativa DNS-tjänst erbjuds antingen som en managerad DNS-tjänst eller så kan du enkelt förstärka din egen DNS-infrastruktur genom att använda vår Premium Anycast DNS som en sekundär DNS-tjänst.

Excedo kommer att utföra en avancerad hälsoundersökning av din DNS med Excedo Zonemaster. Som en bonus får du en bättre förståelse för hur domännamnssystemet (DNS) fungerar. När en domän (även kallad zon) skickas till Excedo Zonemaster, undersöker Excedo Zonemaster domänens tillstånd från början till slut.

Detta görs genom att Excedo Zonemaster undersöker DNS från roten (.) till TLD (toppdomän, till exempel .se), och sedan slutligen genom DNS-servrarna som innehåller information om den angivna domänen (till exempel excedo.se).

Excedo Zonemaster kan även utföra andra tester, som att kontrollera DNSSEC-signaturerna, att olika värdar kan nås och att IP-adresserna är giltiga. Allt för att se till att din domän fungerar så bra som möjligt.

Hälsokontrollen är kostnadsfri och du får svar på din e-post inom 5 minuter.

Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Ogiltig e-postadress.
Vänligen fyll i ditt förnamn.
Vänligen fyll i ditt efternamn.
Vänligen fyll i ditt domännamn.

Managerad Premium Anycast DNS

Med managerad Premium Anycast DNS erbjuder Excedo en uppsättning av namnservrar för dig att dra nytta av. På så sätt kan du hantera och administrera all DNS-data från en centraliserad plats. Du säkerställer att din domän är tillgänglig online och administrerar dina DNS-pekare dygnet runt genom vår kontrollpanel. Som tillval kan du även outsourca DNS-administrationen till Excedo för att säkerställa din drift och skydda dig från felaktiga DNS-uppdateringar.

Läs mer

Sekundär Premium Anycast DNS

Med sekundär Premium Anycast DNS får du fördelarna med att säkerställa redundans, tillgänglighet och snabbare upplevelse för slutanvändare. Du använder styrkan i Excedos rock-solid DNS-tjänst genom att ansluta till vår infrastruktur med din egen DNS-masterserver och använder vårt Enterprise API för att skapa och ta bort zoner. Du behåller kontrollen över din DNS produktion och låter vår sekundära Premium Anycast DNS-tjänst hjälpa dig öka din säkerhet och närvaro online.

Läs mer

DNS är ofta den vanligaste orsaken till störningar och avbrott på nätet.


Excedo Premium Anycast DNS ger ditt företag en säker, tillförlitlig och skalbar lösning som garanterar högsta tillgänglighet för dina digitala onlineresurser.


Hur påverkas jag av ett störning/avbrott på min DNS-tjänst?

Trovärdighet

Din trovärdighet efter en störning/avbrott tar tid att reparera.

Produktivitetsförlust

Dina anställdas moral och förtroende för IT kommer att påverkas negativt.

Förlust av intäkter

Intäktsbortfallet på grund av störningar/avbrott kan påverka företag mycket hårt.

Negativt kassaflöde

Utan en fungerande webbtjänst (e-handel) påverkas kassaflödet negativt.

Skada på anseende och goodwill

Långa driftsavbrott kan orsaka förödande resultat för ditt företag.

Efterlevnad och/eller sanktionspåföljder

Om DNS används för kritiska tjänster kan efterlevnaden påverkas och straffavgifter måste betalas.

Inverkan på kunder och partners

Dina kunder och partners kan inte nå din webbserver eller annan infrastruktur som är beroende av DNS.

Nackdel gentemot konkurrenter

Konkurrenter kommer att dra nytta av ditt DNS-avbrott.

Styrkan i vårt globala Anycast DNS-nätverk

Minskad responstid och bättre distribution på DNS-förfrågningar – lokalt och globalt

Ökad tillgänglighet för samtliga onlineresurser - 100% garanterad namnupplösning

Rock-Solid säkerhet och skydd mot eventuella DDoS-attacker

123 Aktiva noder globalt

97 Noder14 Noder12 Noder

100% Rock-Solid upptid (garanterad SLA för namnupplösning)

Är gratis DNS bra för dina affärer?

Svaret till denna fråga är enkel, nej. Den största skillnaden mellan en premium och gratis DNS-tjänst är garantin på 100% namnupplösning dygnet runt. En gratis DNS kan närsomhelst sluta fungera och orsaka allvarlig skada på företagets dagliga verksamhet som direkt leder till intäktsbortfall. I en gratis DNS-tjänst har du ingen att ringa och be om hjälp.

Excedo Premium Anycast DNS
Gratis ISP DNS
Kompetens
Experter och specialister på DNS
Inga DNS specialister
Ekonomi
Betald tjänst
Gratis tjänst
Övervakning
24/7/365 - dygnet runt genom vår NOC
Ingen övervakning av personal
Garanti
100% SLA
Inga garantier för upptid eller tillgänglighet

Fokus
Primärt tjänsteområde och 100% fokus
Fokus på andra huvudtjänster

Smidigare processer

Anycast DNS gör det möjligt för flera oberoende servrar i nätverket att dela samma IP-adress. Med användandet av Anycast DNS finns identisk information utspridd över alla noder i nätverket. På det sättet kommer du närmare slutanvändarna genom kortare svarstider med förbättrad redundans, robusthet och säkerhet. Fördelarna med Excedo Premium Anycast DNS tjänsten inkluderar även lättare DNS administration, förbättrad fördelning av last och mitigering av DDoS attacker.

Säkerställ redundans och robusthet

Anycast tillåter att flera namnservrar distribueras globalt. Om en Anycast-nod inte är tillgänglig omdirigerar systemet automatiskt DNS-förfrågningar till en tillgänglig nod. Att använda Anycast är det bästa du kan göra för att skydda ditt företag från DDoS-attacker.

Förkorta svarstiderna

Grundfunktionen vid användandet av ett Anycast-nätverk innebär att slutanvändares DNS-förfrågningar dirigeras till den geografiskt närmaste tillgängliga namnservern. Detta medför avsevärt förbättrade svarstider.

Förenkla och spara pengar

Med Anycast DNS underhåller du sömlöst alla dina namnservrar över hela världen.DDoS-mitigering

DDoS-attacker kan ha en allvarlig inverkan på din verksamhet. Excedo Premium Anycast DNS skyddar dig genom att tillhandahålla:

  • Ett av de mest robusta och avancerade Anycast-nätverken i världen designat för hög motståndskraft mot DDoS-attacker
  • Dygnet runt övervakning och hantering av vårt expertteam säkerställer snabb och effektiv mitigering av DDoS-attacker
  • Expertis i att identifiera och motverka DDoS-attacker
  • En rad verktyg som kan filtrera bort dålig trafik och isolera attacker
  • Historik av leverans av tjänster med 100% tillgänglighet

Säkra din DNS-tjänst

Att enbart använda en DNS-leverantör eller lösning utsätter dina kunder för onödiga risker. Att lägga till tjänsten Excedo Premium Anycast DNS är ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att förbättra robustheten, förkorta svarstiderna och skydda ditt företag mot DNS-avbrott.

Nödvändiga funktioner i en Rock-Solid DNS-tjänst

Image

Använd DNSSEC för att skydda dina domäner

DNSSEC-protokollet (Domain Name System Security Extensions) har funnits i mer än ett decennium. DNSSEC använder digitala signaturer för att möjliggöra att DNS-poster autentiseras och är branschstandarden för att skydda dig mot DNS-kapning och MITM-attacker (man-in-the-middle). Att se till att dina domäner är skyddade med DNSSEC är en viktig del av din nätverkssäkerhet.

DNS tjänsten måste vara global och lokal

Använd en DNS-tjänst med ett starkt globalt fotavtryck och god spridning av noder i de regioner som är viktigast för din verksamhet. Se till att Service Level Agreement (SLA) säkerställer hög tillgänglighet och ett tillräckligt minimum antal tillgängliga aktiva noder samtidig.

Förlita dig inte på en (1) DNS tjänst

Att bara använda en typ av DNS-lösning utsätter dig för en hög risk för DNS avbrott och problem. Använd endast en eller flera tjänster som bygger på Anycast (helst flera Anycast-nätverk) och som kan garantera 100% namnupplösning..

Rekommenderade funktioner i en Rock-Solid DNS-tjänst

Välj en erfaren leverantör

DNS är avgörande för ditt varumärke och onlinenärvaro. Vid valet av leverantör måste denna kunna visa en hög nivå av DNS-kompetens, en påvisad historik och erfarenhet av att leverera en global DNS tjänst med hög tillgänglighet samt ha kunskapen att hjälpa dig att konsolidera, hantera och i vissa fall anpassa DNS-lösningen utifrån dina specifika behov.

Följ bästa praxis (best practices)

Det finns en rad funktioner och tjänster för att öka säkerheten för ditt domännamn. Att använda funktioner kopplade till din domänregistrering som Registrylås kan skydda domännamn från oavsiktliga förändringar från dig eller cyberkriminella. Det finns även ytterligare avancerade säkerhetsåtgärder att tillämpa för att öka säkerheten för dina domännamn.

Vill du få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din DNS-tjänst?

Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Vänligen fyll i ditt efternamn.
Please specify your position in the company
Ogiltig e-postadress.
Vänligen fyll i ditt telefonnummer.
Vänligen ange datum då du önskar att bli kontaktad.

0

Ogiltig inmatning

Adress

Jan Stenbecks torg 17
164 40 KISTA
Telefon: +46-8-50161200

 

Prenumerera på Excedo nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Excedo direkt till din e-post.