Managerad Premium Anycast DNS

Förbli aktiv online och svara snabbt på DNS-förfrågningar

Konsekvenser av driftstopp på grund av DNS kan vara ödesdigra för företag, men de händer oftare än nödvändigt. Att använda en Premium Anycast DNS-tjänst fungerar som en försäkring som skyddar ditt företag från DNS-avbrott och nedtid.

Image

Med managerad Premium Anycast DNS erbjuder Excedo en uppsättning av namnservrar för dig att dra nytta av. På så sätt kan du hantera och administrera all DNS-data från en centraliserad plats. Du säkerställer att din domän är tillgänglig online och administrerar dina DNS-pekare dygnet runt genom vår kontrollpanel. Som tillval kan du även outsourca DNS-administrationen till Excedo för att säkerställa din drift och skydda dig från felaktiga förändringar.

Excedo Premium Anycast DNS 

 • 100% upptid över ett av de mest robusta och avancerade anycast-nätverken i världen
 • Flera av varandra oberoende och tekniskt skilda anycast-nätverk
 • Intelligenta anslutningar som optimerar global routing om en Anycast-nod inte är tillgänglig
 • Branschledande säkerhet och motståndskraft mot DDoS-attacker
 • Sömlöst globalt underhåll av alla dina namnservrar och datauppsättningar
 • Kontrollpanel för DNS administration online
 • Förenklad DNS-hantering, förbättrad balansering av last och DDoS-mitigering
 • Minskad latens och kortare svarstider, vilket leder till förbättrad upplevelse för slutanvändare
 • 4 robusta av varandra oberoende autonoma AS-moln
 • Övervakning dygnet runt
 • Möjlighet att helt outsourca DNS administration till Excedo
 • Hjälp från våra experter för smidig DNS-konsolidering utan inverkan på drift

Excedo Premium Anycast för företag av alla storlekar 

 • Kom igång snabbt, ingen avtalsinlåsning, enkel och skalbar prismodell
 • Allt inkluderat, ingen tilläggsdebitering för QPS-användande eller antal DNS-poster
 • Strategisk support från våra DNS-experter

Outsourcad DNS-administration

För att säkerställa att företagets onlinetjänster är fullt fungerande förutsätter korrekt DNS-administration, vilket kan vara komplext och tidskrävande att hantera. Excedo erbjuder möjligheten att outsourca DNS-administrationen och förvaltningen till våra experter så att ditt team kan fokusera på kärnverksamheten och samtidigt vara säkra på att all DNS-relaterad administration utförs av DNS-experter.

Vi kan också hjälpa till i samband med konsolideringen av DNS-tjänster till vår Premium Anycast DNS eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn till vid bytet av DNS-leverantör. En felaktig hantering kan orsaka driftstopp för dina onlinetjänster, vilket vi försäkrar inte kommer att hända om du tillåter oss att hjälpa till.

Viktiga fördelar för Managerad Premium Anycast DNS

Enkelhet

När du använder vår managerade premium DNS-tjänst, är du befriad från ansvaret att hantera och underhålla egna DNS-servrar.

Kostnadsbesparingar

Eftersom tjänstens plattform och resurser delas av många kunder globalt, sparar du pengar motsvarande om du skulle skapa en liknande tjänst själv.

Säkerhet

DDoS- och säkerhetshot hanteras av oss och eliminerar ditt behov att säkerställa att DNS-servrar är uppdaterade och har ett bra skalskydd.

Prestanda

Excedo levererar garantier på prestanda som en del av tjänsteerbjudandet. Korta svarstider på DNS-förfrågningar är avgörande för optimal prestanda för webbplatser och andra tjänster online.

Tillgänglighet

Vår tjänst eliminerar ditt behov att bygga en tillräckligt robust och redundant egen infrastruktur genom att vi levererar högsta möjliga tillgänglighet.

Vill du få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din DNS-tjänst?

Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Vänligen fyll i ditt efternamn.
Please specify your position in the company
Ogiltig e-postadress.
Vänligen fyll i ditt telefonnummer.
Vänligen ange datum då du önskar att bli kontaktad.

0

Ogiltig inmatning

Adress

Jan Stenbecks torg 17
164 40 KISTA
Telefon: +46-8-50161200

 

Prenumerera på Excedo nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Excedo direkt till din e-post.