Juridik & Säkerhet

Sekretess


Bestämmelser om sekretess för kundinformation finns för att värna om kundernas förtroende för Excedo Networks AB. Sekretess omfattar all information om enskilda kunder, vilket innebär att sådan information endast får användas och tillhandahållas om det är berättigat.

Sekretessen gäller såväl mellan samarbetspartners, enheter och befattningshavare inom Excedo Networks AB som i förhållande till andra företag inom och utanför koncernen.

I vissa fall lämnas kundinformation till myndigheter enligt lag eller annan författning.

I övrigt baseras hanteringen av kundinformation inom Excedo Networks AB på behovet av att kunna hantera och tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Dessa regler om sekretess för kundinformation gäller utöver reglerna för marknadsföring och hantering av personuppgifter.

Adress

Jan Stenbecks torg 17
164 40 KISTA
Telefon: +46-8-50161200

 

Prenumerera på Excedo nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Excedo direkt till din e-post.