Websäkerhet

Säkra ditt företag online

Vi garanterar one-stop säkerhet utan kompromisser för webbplatser, applikationer och API:er. Läs mer om hur ditt företag kan dra nytta av att införa Webscreen.

Mer skydd, bättre resultat och mindre friktion.

Att skydda webbapplikationer och API:er från nya hot är helt avgörande för att verksamhetens framgång. Men i arbetet att säkra digitala tillgångar i samband med molnapplikationer, moderna DevOps metoder och förändrade tillämpningar introduceras nya utmaningar löpande.

Genom att införa en helhetslösning för skydd av webbapplikationer och API:er stärks din samlade säkerhet genom att du kan hålla skyddet uppdaterat centralt och få insikter om dina sårbarheter. Webscreen är komplett tjänst som sammanför säkerhetstekniker inklusive brandvägg för webbapplikationer, bot-mitigering, API-säkerhet och DDoS-skydd i en och samma tjänst.

Webscreen är ansedd som den ledande lösningen för detektering av attacker. Tjänsten identifierar och mitigerar snabbt hot i jämförelse med den traditionella brandväggen för att skydda företag mot attacker. Den användarvänliga kontrollpanelen i Webscreen ger dig samlad insyn och kontroll samtidigt som kundanpassat skydd implementeras automatiskt och hålls uppdaterat i tjänstens säkerhetsmotor (Webscreen Adaptive Security Engine).

Skräddarsy ditt försvar för senaste applikationerna och hoten

Anpassa säkerhetsskyddet dynamiskt för att motverka nya attacker.


Förenkla med automatiska uppdateringar och självinlärning

Minimera arbetet med Webscreens automatiserade uppdateringar och maskininlärningsdrivna teknik för självjustering.

Ge utvecklare och säkerhetsteam mer inflytande

Organisera säkerhetsarbetet med ett urval av populära verktyg och rulla ut ändringar enligt era processer (CI/CD-pipeline).

Begär en kostnadsfri 30-dagars testversion av Webscreen

Under attack?

Du kan vara säker på att ditt företag är utsatt för en attack.

Skydda din website

Skydda din webbplats automatiskt mot olika hot.

Säkerhet out-of-the-box

Säkerheten fungerar direkt och är idealisk för underbemannade IT-team.

Bedömning av säkerhetsexperter

Få en kostnadsfri riskbedömningsrapport från våra säkerhetsexperter.

Ange ditt företagsnamn och kontaktuppgifter nedan för att få en 30-dagars gratis provperiod med Webscreen. Så snart vi har mottagit din begäran kommer vi att kontakta dig med instruktioner och hjälpa dig genom installationsprocessen för att aktivera den kostnadsfria testversionen av Webscreen.

Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Vänligen fyll i ditt förnamn.
Vänligen fyll i ditt efternamn.
Ogiltig e-postadress.
Vänligen fyll i ditt telefonnummer.
Vänligen fyll i ditt domännamn.

Styrkan med adaptiv säkerhet

Webscreen ser till att ditt säkerhetsskydd kontinuerligt och automatiskt uppdateras. Du får anpassade rekommendation på policyinställningar som du kan införa med ett enda klick.

Webscreen Adaptive Security Engine är den teknik som ligger till grund för Webscreen. Den ger skydd genom att kombinera maskininlärning, säkerhetsintelligens i realtid, avancerad automatisering och insikter från mer än 400 säkerhetsforensiker. Andra fördelar är bland annat:

Analyserar egenskaper hos varje förfrågan i realtid vid fronten för snabbare upptäckt

Lär sig attackmönster genom att utnyttja både lokal och global data för att göra kundspecifika säkerhetsjusteringar

Anpassar sig till framtida hot, vilket garanterar uppdaterat skydd i samband att nya attacker uppkommer


Webscreen Adaptive Security Engine minskar arbetsbördan av tidskrävande manuellt säkerhetsarbete med uppdateringar och justeringar genom sin automation. Upptäckten av hot förbättras två (2) gånger och antalet falska positiva (false positives) minskas fem (5) gånger. Säkerhetsteam kan bli hjältar igen, med mer tid att fokusera på att möjliggöra säker och kundvänlig digital affärsverksamhet.
Image
Image

Mer än bara skydd för appar

Webscreens branschledande lösning för API-säkerhet ökar ditt skydd genom att ge insyn i trafiken i din hela digitala plattform. På så sätt kan du avslöja sårbarheter proaktivt, identifiera förändringar och skydda dig mot dolda attacker. Funktionen för API granskning och upptäckt varnar säkerhetsteam för nya och ofta oskyddade API:er som är anslutna av olika team.

Webscreen upptäcker automatiskt API:er var 24:e timme baserat på en poängsättningsmekanism som tar hänsyn till typ av svarsinnehåll, egenskaper hos sökvägen och trafikmönster. Med funktionen API granskning och upptäckt kan du:

  • Automatiskt upptäcka en rad kända, okända och föränderliga API:er i din webbtrafik, inklusive deras slutpunkter, definitioner och trafikprofiler
  • Enkelt registrera nyupptäckta API:er med några få klick
  • Säkerställa API-skydd mot överbelastningsattacker (DoS), skadliga injektioner, attacker mot användaruppgifter och överträdelser av API-specifikationer
  • Kontrollera hanteringen av känslig data med Webscreen App & API Protectors funktion för rapportering av personligt identifierbar information (PII) för att fortsätta att följa reglerna

Det bästa av allt? Alla API-förfrågningar inspekteras automatiskt för skadlig kod, oavsett om du väljer att registrera dem eller inte, vilket ger en stark API-säkerhet så fort Webscreen används.

Ledande upptäckt av attacker

I takt med att din digitala miljö växer, ökar också omfattningen på ditt skydd som kund hos oss. Förutom de automatiska uppdateringarna och den adaptiva självjustering som Webscreen Adaptive Security Engine levererar, ger Webscreen ledande upptäckt av attacker som DDoS (Distributed Denial of Service), bottar, skadlig programvara och andra typer av sofistikerade attackvektorer.

Sköld för dina onlinesiter (Site Shield)

Förhindra angripare från att kringgå molnbaserade skydd och angripa din bakomliggande infrastruktur med denna funktion som ingår i Webscreen. DoS/DDoS skydd

Webscreen är erkänd som en marknadsledande DDoS-lösning och stoppar DDoS-attacker omedelbart på nätverksnivå direkt vid fronten. Du är inte bara skyddad från DDoS-attacker utan även från de trafiktoppar som uppstår vid en attack.
Visibilitet för bot-mitigering

Få synlighet i realtid för din bot-trafik med tillgång till Webscreens omfattande datakatalog med mer än 1700 kända botar. Undersök avvikande webbanalys, förhindra överbelastning baserat på geo-ursprung och skapa dina egna botdefinitioner för att tillåta åtkomst till tredjeparts och partnerbots utan hinder. Öka dina bot-säkerhetskontroller med Webscreen Bot Manager Premier för att skydda dig mot referensstoppning (credential stuffing), webbskrapning (web scraping), mass-skapande av konton, manipulering av data och kreditkortsbedrägerier.

Skydd mot skadlig programvara

Det här tillägget skannar filer innan de laddas upp i fronten för att upptäcka och blockera programvara med skadlig kod som kommer in i företagets system genom att det laddas upp skadliga filer. Eftersom det inte krävs någon ytterligare app- eller API-konfiguration slipper du den tid som du skulle ha lagt ner på att konfigurera skyddet i varje enskilt system.

Är din organisation under attack och behöver hjälp omedelbart?

Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Vänligen fyll i ditt förnamn.
Vänligen fyll i ditt efternamn.
Vänligen fyll i ditt telefonnummer.
Ogiltig e-postadress.
Ange giltig URL för din hemsida
Ogiltig inmatning

Avancerad säkerhetshantering

Den valfria modulen Advanced Security Management har automatisering och konfigurationsflexibilitet för de med mer komplexa applikationsmiljöer och avancerade säkerhetsbehov. Även om automatiska uppdateringar rekommenderas, ger det här alternativet ett manuellt driftläge som möjliggör att själv styra åtgärder och att aktivera uppdateringar när så önskas. Du kan också använda utvärderingsläget för att testa nya uppdateringar tillsammans med nuvarande skydd och förstå förbättringar av noggrannheten innan de distribueras. Alternativet för avancerad säkerhetshantering innehåller också funktioner för ytterligare konfigurationer, kontroller, policyer, anpassningar av regler, positiv API-säkerhet och tillgång till hotinformation om IP-rykte (Client Reputation) som standard i tjänsten.

Förvaltning – managerad säkerhet

Standardsupport erbjuds 24/7/365 för alla kunder. Förutom konsulttjänster på begäran eller arbete med enskilda projekt erbjuder Excedo två nivåer av förvaltningstjänster - helt förvaltad Webscreen hantering och tjänst för hantering vid attacker.

Image

Högre säkerhet med mindre ansträgning

Adaptivt skydd 
Det senaste skyddet för dina appar och API:er införs automatiskt och utan ansträngning.
Avancerad API- upptäckt
Hantera risker från nya eller tidigare okända API:er samtidigt som du övervakar skadliga nyttolaster.
DevOps- Integration
Hanteras med ett enkelt och intuitivt användargränssnitt.
Full överblick och insyn på attacker
Anpassade instrumentpaneler, varning i realtid och SIEM-integration hjälper dig att utreda och prioritera attacker.
Avancerad säkerhetshantering
Möjlighet till avancerad kontroll för att anpassa konfigurationen och automatiseringen.
Kom igång snabbt och enkelt
Enkel setup-guide att följa för att effektivisera arbetsflödet för integration och konfiguration.
Förvaltningstjänster
Överlåt eller förstärk hantering, övervakning och mitigering av hot till vårt globala team.
Bot-mitigering
Upptäck och begränsa oönskad bot-aktivitet innan den blir ett större och mer komplicerat problem.
DDoS-skydd
Stoppa DDoS-attacker på nätverksnivå omedelbart. Agera på attacker på applikationsnivå inom några sekunder.

Kontakta oss för mer information om vilken tjänst för webbsäkerhet som passar ditt behov bäst.

Vänligen fyll i ditt förnamn.
Vänligen fyll i ditt efternamn.
Please specify your position in the company
Ogiltig e-postadress.
Vänligen fyll i ditt telefonnummer.
Vänligen fyll i ditt företagsnamn.
Vänligen ange datum då du önskar att bli kontaktad.

0

Ogiltig inmatning

Adress

Jan Stenbecks torg 17
164 40 KISTA
Telefon: +46-8-50161200

 

Prenumerera på Excedo nyhetsbrev

Få senaste nyheterna från Excedo direkt till din e-post.