En fungerande nätverks- och datakommunikationslösning är idag verksamhetskritisk för företag. Det ställs höga krav på datanätets kvalitet, kapacitet och tillgänglighet för att företag ska kunna arbeta i en gemensam IT-miljö och över Internet. Den interna IT-infrastrukturen blir alltmer utspridd genom outsourcing till externa aktörer, vilket innebär att datanätet måste kunna hantera dessa komplexa miljöer där det finns en blandning av IT-resurser som är geografiskt spridda och utgör viktiga delar av IT-infrastrukturen.

Excedos nätverks- och datakommunikationstjänster utgår ifrån vår fiberoptiska datanätsplattform vilket möjliggör leverans av kvalificerade datakommunikationstjänster med hög tillgänglighet och servicenivå.

DATAKOMMUNIKATION FÖR FÖRETAG

Internet

Excedo levererar Internettjänster över fiber och kopparanslutningar med hög kvalitet och driftsäkerhet. Vårt upptäckningsområde är hela Skandinavien.

Ethernet

Excedo levererar datanätskopplingar mellan en eller flera anslutningspunkter med hjälp av Ethernet teknik över Lager 2. Lösningen medför minimal fördröjning i kommunikationen.

WAN (Wide Area Network)

Excedo levererar kommunikationslösningar som sammanbinder företagets samtliga verksamhetsställen som är geografiskt skilda till ett WAN (Wide area Network).

WiFi

Excedo levererar WiFi tjänster till företag som vill skapa trådlösa landskap som uppfyller krav på nätverksprestanda, datasäkerhet och tillförlitlighet.